Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002

Kazalo

3527. Sklep o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice, stran 8237.

Na podlagi 109. in 19. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 51/02) in 10. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je Občinski svet občine Jesenice na 42. seji dne 25. 7. 2002 sprejel
S K L E P
o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice
1
S tem sklepom se določa število članov svetov krajevnih skupnosti, ki se voli, ter območje posameznih volilnih enot v krajevni skupnosti in število članov, ki se volijo po volilnih enotah za volitve na območju Občine Jesenice.
2
1. Svet krajevne skupnosti Hrušica ima sedem članov.
V Krajevni skupnosti Hrušica se določi ena volilna enota, ki obsega območje celotne krajevne skupnosti.
2. Svet krajevne skupnosti Planina pod Golico ima sedem članov.
V krajevni skupnosti se določijo tri volilne enote, od katerih se v eni volijo trije člani in v ostalih dveh po dva člana sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega območje naselja Planina pod Golico.
V tej volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota obsega območje naselja Prihodi.
V tej volilni enoti se volita dva člana krajevne skupnosti.
3. volilna enota obsega območje naselja Plavški Rovt.
V tej volilni enoti se volita dva člana sveta.
3. Svet krajevne skupnosti Mirka Roglja Petka ima sedem članov.
V krajevni skupnosti se določi ena volilna enota, ki obsega območje celotne krajevne skupnosti.
4. Svet krajevne skupnosti Cirila Tavčarja ima sedem članov.
V krajevni skupnosti se določi ena volilna enota, ki obsega območje celotne krajevne skupnosti.
5. Svet krajevne skupnosti Staneta Bokala ima sedem članov.
V krajevni skupnosti se določi ena volilna enota, ki obsega območje celotne krajevne skupnosti.
6. Svet krajevne skupnosti Sava ima sedem članov.
V krajevni skupnosti se določi ena volilna enota, ki obsega območje celotne krajevne skupnosti.
7. Svet krajevne skupnosti Podmežakla ima sedem članov.
V krajevni skupnosti se določi ena volilna enota, ki obsega območje celotne krajevne skupnosti.
8. Svet krajevne skupnosti Slovenski Javornik–Koroška Bela ima sedem članov. V Krajevni skupnosti Slovenski Javornik–Koroška Bela se določi pet volilnih enot, od katerih se v treh volilnih enotah voli po enega člana sveta krajevne skupnosti, v dveh volilnih enotah pa po dva člana sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega območje naselja Javorniški Rovt.
V tej volilni enoti se voli enega člana sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota obsega območje naselja Potoki.
V tej volilni enoti se voli enega člana sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota obsega območje naselja Koroška Bela.
V tej volilni enoti se voli dva člana sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota obsega območje naselja Slovenski Javornik.
V tej volilni enoti se voli dva člana sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota obsega območje dela Ulice Toneta Tomšiča od številke 71 dalje.
V tej volilni enoti se voli enega člana sveta krajevne skupnosti.
9. Svet krajevne skupnosti Blejska Dobrava ima sedem članov.
V Krajevni skupnosti Blejska Dobrava se določijo štiri volilne enote; v treh se volita po dva člana sveta krajevne skupnosti in v eni volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega območje naselja Blejska Dobrava od hišne št. 1 do 72.
V tej volilni enoti se voli dva člana sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota obsega območje naselja Blejska Dobrava od hišne številke 73 do 160.
V tej volilni enoti se voli dva člana sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota obsega območje naselja Kočna.
V tej volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota obsega območje naselja Lipce.
V tej volilni enoti se voli dva člana sveta krajevne skupnosti.
3
Ta sklep začne veljati takoj.
Št. 008-1/2002
Jesenice, dne 25. julija 2002.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost