Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002

Kazalo

3512. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj, stran 8215.

Na podlagi 25. in 28. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 457. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 45/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 36/00) ter 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99 in 13/01) in 10. in 17. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 37/99) sta Občinski svet občine Črnomelj na 32. redni seji dne 9. 7. 2002 in Občinski svet občine Semič na 31. seji dne 19. 7. 2002 sprejela
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj
1. člen
V odloku o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj (Uradni list RS, št. 10/01) se 9. člen, kjer so naštete dejavnosti podjetja, dopolni še z naslednjimi dejavnostmi tako, da se na koncu člena pika spremeni v vejico in se doda:
“G/52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah,
K/70. 320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
K/71. 340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem.”
2. člen
Za izvedbo vpisa sprememb oziroma dopolnitev po tem odloku v sodni register je zadolžen direktor podjetja.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-01-4/1999
Črnomelj, dne 9. julija 2002.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.
Št. 352-01-04/2000-9
Semič, dne 19. julija 2002.
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l. r.

AAA Zlata odličnost