Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002

Kazalo

3510. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Zahodno Ostrožno, stran 8214.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 27. člena statuta Mestne občine Celje je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Zahodno Ostrožno
I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Zahodno Ostrožno, ki ga je pod št. 118/01-01 izdelala Vizura d.o.o., Celje in je v skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjskim prostorskim planom (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88 in Uradni list RS, št. 86/01).
II
Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev obravnava območje namenjeno gradnji novih stanovanjskih in poslovno stanovanjskih objektov. Območje zajema parceli 975/7 in 975/8 , k.o. Ostrožno.
III
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev se začne osmi dan po objavi sklepa v Uradnem listu RS na sedežu Krajevne skupnosti Ostrožno in v prostorih Mestne občine Celje na Zavodu za planiranje in izgradnjo, Celje ter traja 30 dni. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Zavod za planiranje in izgradnjo, Celje. Datum in kraj javne obravnave bosta objavljena naknadno. O pričetku in trajanju javne razgrnitve osnutka in o času ter kraju javne obravnave mora organ krajevne skupnosti na primeren način obvestiti krajane.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se krajevna skupnost strinja z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu Mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005/13/2001-8
Celje, dne 3. aprila 2002.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost