Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2002 z dne 9. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2002 z dne 9. 8. 2002

Kazalo

3473. Sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti Dražgoše-Rudno za volitve v svet krajevne skupnosti, stran 8064.

Na podlagi petega odstavka 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št.72/93, 7/94, 33/94, 70/95, 51/02) je Občinski svet občine Železniki na 32. redni seji dne 17. 7. 2002 sprejel
S K L E P
o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti Dražgoše–Rudno za volitve v svet krajevne skupnosti
1
S tem sklepom se določa število članov sveta krajevne skupnosti (KS) ter območje posameznih volilnih enot v KS in število članov, ki se volijo po volilnih enotah v svet KS za lokalne volitve.
2
Svet KS Dražgoše-Rudno ima sedem članov.
3
V KS Dražgoše–Rudno se določijo naslednje volilne enote:
1. volilna enota obsega območje naselja Dražgoše-vzhod.
V 1. volilni enoti se voli dva člana.
2. volilna enota obsega območje naselja Dražgoše-zahod.
V 2. volilni enoti se voli dva člana.
3. volilna enota obsega območje naselja Rudno.
V 3. volilni enoti se voli tri člane.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 080-09-5072
Železniki, dne 17. julija 2002.
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.