Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2002 z dne 9. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2002 z dne 9. 8. 2002

Kazalo

3468. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vransko - Tabor, stran 8062.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41., in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96 in 64/01), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 2. člena zakona o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območji (Uradni list, RS, št. 60/94, 69/94 in 56/98), 16., 83., 84. in 89. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99), 16., 83., 84. in 89. statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99 in 27/01) sta Občinski svet občine Vransko na 34. seji dne 27. 5. 2002 in Občinski svet občine Tabor na 27. seji dne 25. 3. 2002 sprejela
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vransko – Tabor
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vransko – Tabor (Uradni list RS, št. 43/00, 113/00 in 69/01) se v 19. členu besedilo “, 23/96” nadomesti z besedilom “s spremembami in dopolnitvami”.
2. člen
V četrti alinei 26. člena se za besedilo šeste alinee doda nova alinea, ki glasi:
“– zagotavlja izvrševanje določb državnih organov”.
3. člen
V 27. členu se v drugem odstavku besedilo »štiri leta« nadomesti z besedilom »pet let«.
V tretjem odstavku se za besedilom »pridobiti mnenje« doda besedilo »vzgojiteljskega ter« in doda nov stavek, ki glasi »Mnenje ni potrebno če se ravnatelja razreši na njegov predlog.«
V četrtem odstavku se pred besedilom »učiteljski« doda besedilo »Vzgojiteljski in«.
V petem odstavku se besedilo spremeni tako, da glasi:
»Če vzgojiteljski, učiteljski zbor ali ustanoviteljici ne dajo mnenja v roku 20 dni od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet zavoda imenuje oziroma razreši ravnatelja brez tega mnenja.«
4. člen
Tretji odstavek 29. člena se spremeni tako, da glasi:
»Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj v skladu z zakonom.«
5. člen
V 32. členu se v peti alinei drugega odstavka briše besedilo »in pomočnika ravnatelja«.
6. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka se objavijo v Uradnem listu RS in začnejo veljati z dnem sprejetja na Občinskemu svetu občine Vransko in Občinskemu svetu občine Tabor.
Št. 022-01/02
Tabor, dne 27. maja 2002.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.
Župan
Občine Tabor
Vida Slakan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti