Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2002 z dne 9. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2002 z dne 9. 8. 2002

Kazalo

3465. Odlok o določitvi števila članov svetov ožjih delov ter določitvi volilnih enot za volitve članov svetov ožjih delov Občine Rogašovci, stran 8061.

Na podlagi 19.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, št. 45/94 – odl. US, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 55/99 – odl. US, 70/00 in 51/02) ter 62. člena statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99) je Občinski svet občine Rogašovci na seji dne 26. 7. 2002 sprejel
O D L O K
o določitvi števila članov svetov ožjih delov ter določitvi volilnih enot za volitve članov svetov ožjih delov Občine Rogašovci
1. člen
S tem odlokom se določa število članov svetov krajevnih skupnosti (ožjih delov občine) ter določa število in območja volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti ter število članov, ki se volijo po volilnih enotah.
2. člen
Svet krajevne skupnosti Rogašovci šteje deset članov. Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Rogašovci se določi 6 volilnih enot.
1. volilna enota: naselje Sotina
V prvi volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota: naselje Serdica.
V drugi volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota: naselje Nuskova
V tretji volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota: naselje Rogašovci
V četrti volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota: naselje Kramarovci
V peti volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
6. volilna enota: naselje Ocinje
V šesti volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
3. člen
Svet krajevne skupnosti Sv. Jurij šteje sedem članov. Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Sv. Jurij se določi 1 volilna enota.
4. člen
Svet krajevne skupnosti Pertoča šteje deset članov. Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Pertoča se določi 4 volilne enote.
1. volilna enota: naselje Pertoča
V prvi volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota: naselje Ropoča
V drugi volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota: naselje Večeslavci
V tretji volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota: naselje Fikšinci
V četrti volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
5. člen
Volitve v svete krajevnih skupnosti izvajajo občinska volilna komisija in volilne komisije krajevnih skupnosti, v skladu z določili zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94,70/95 in 51/2002).
6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o določitvi števila članov svetov ožjih delov ter določitvi volilnih enot za volitve članov svetov ožjih delov Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 71/98).
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 006 07-1/2002-2
Rogašovci, dne 26. julija 2002.
Župan
Občine Rogašovci
Janko Halb, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti