Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2002 z dne 9. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2002 z dne 9. 8. 2002

Kazalo

3463. Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada, stran 8060.

Na podlagi 56. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99 in 23/01) in 4. člena odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2002 (Uradni list RS, št. 11/02) je Občinski svet občine Puconci na 37. redni seji dne 30. 5. 2002 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi proračunskega sklada
1. člen
Ustanovi se proračunski sklad Občine Puconci kot evidenčni račun v okviru proračuna občine.
2. člen
Proračunski sklad se ustanovi z namenom, da se na posebnem evidenčnem računu proračuna Občine Puconci, ločeno zbirajo prejemki za izgradnjo in obratovanje regionalnega regijskega centra »Zbirno-sortirni center za odpadke Puconci« (v nadaljevanju: center).
3. člen
Proračunski sklad se financira iz:
– proračunskih sredstev, ki jih Občina Puconci zagotavlja v proračunu za namen iz 2. člena tega odloka;
– namenskih sredstev občin podpisnic medobčinske pogodbe o sofinanciranju I. faze izgradnje deponije komunalnih odpadkov Puconci;
– namenskih sredstev občin podpisnic medobčinske pogodbe o sofinanciranju izgradnje in obratovanja centra;
– namenska sredstva državnega proračuna;
– namenska sredstva prestrukturnega sklada ISPA;
– od prejemkov od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi proračunskega sklada.
4. člen
Obveznosti proračunskega sklada se pokrivajo iz sredstev sklada.
5. člen
Za upravljanje in razpolaganje s sredstvi proračunskega sklada je pristojen župan Občine Puconci.
Župan Občine Puconci mora najmanj enkrat letno poročati podpisnikom pogodbe o sofinanciranju centra, o združevanju sredstev, o upravljanju in razpolaganju s sredstvi proračunskega sklada.
6. člen
Proračunski sklad se ustanovi za obdobje izgradnje zbirno-sortirnega centra in preneha z njegovo izgradnjo.
7. člen
Sredstva proračunskega slada so namenska in se smejo uporabljati le za namene, dogovorjene s tem odlokom.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 405-1/2002
Puconci, dne 25. julija 2002.
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti