Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2002 z dne 9. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2002 z dne 9. 8. 2002

Kazalo

3457. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice, stran 8056.

Na podlagi 35. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94), 2. in 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 73. člena zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spr.) in 10. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je Občinski svet občine Jesenice na redni 42. seji dne 25. 7. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice (Uradni list RS, št. 42/97), se 12. člen odloka spremeni in dopolni, tako da glasi:
“Svet zavoda sprejema statut zavoda, program dela, finančni načrt in zaključni račun, splošne akte zavoda, za katere je tako določeno v ustanovitvenem aktu in statutu, potrjuje cenike storitev zavoda, ter opravlja druge zadeve, ki jih določajo veljavni predpisi.”
2. člen
16. člen odloka se dopolni tako, da se doda nova četrta alinea, ki glasi:
“– daje soglasje k cenikom zavoda”
Sedanja četrta alinea 16. člena postane peta alinea.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 012-6/2002
Jesenice, dne 26. julija 2002.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti