Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2002 z dne 9. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2002 z dne 9. 8. 2002

Kazalo

3446. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za daljnovod 2x110kV Toplarna-Polje-Beričevo in predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Ljubljana in Občine Dol pri Ljubljani, v delu, ki ga določa osnutek lokacijskega načrta, stran 7985.

Na podlagi drugega odstavka 45.b člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in 5/90, Uradni list RS – stari, št. 26/90, 3/91 in 10/91, Uradni list RS/I, št. 17/91, Uradni list RS, št. 55/92, 13/93, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95, 44/97 in 9/01) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za daljnovod 2x110kV Toplarna–Polje–Beričevo in predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Ljubljana in Občine Dol pri Ljubljani, v delu, ki ga določa osnutek lokacijskega načrta
I
Vlada Republike Slovenije odreja javno razgrnitev osnutka lokacijskega načrta za daljnovod 2x110kV Toplarna – Polje – Beričevo (v nadaljevanju: osnutek lokacijskega načrta), ki ga je izdelal LUZ, d.d., pod št. projekta 5033, v marcu 2002, in predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Ljubljana in Občine Dol pri Ljubljani, v delu, ki ga določa osnutek lokacijskega načrta, ki jih je izdelal LUZ d.d., v marcu 2002.
II
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je osnutek lokacijskega načrta skladen z zasnovo elektroenergetskega omrežja in omrežja zvez v prostorskih sestavinah dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87 12/89 in Uradni list RS, št. 36/90, 27/91, 72/95, 13/96 – kartografski del, 11/99), in s prostorskimi sestavinami družbenega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87, 23/89 in Uradni list RS, št. 72/95, 13/96 – kartografski del, 11/99) (v nadaljevanju: republiški prostorski planski akti) ter predstavlja spremembo in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 33/17, 72/98, 13/99, 26/99, 28/99, 41/99, 79/99, 98/99, 31/00, 36/00, 60/00) in družbenega plana Občine Ljubljana Moste–Polje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 39/86 in Uradni list RS, št. 51/92, 56/92, 10/94, 61/98) za območje Mestne občine Ljubljana, ter spremembo in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 33/17, 72/98, 13/99, 26/99, 28/99, 41/99, 79/99, 98/99, 31/00, 36/00, 60/00) in družbenega plana Občine Ljubljana Bežigrad 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 15/87 in Uradni list RS, št. 27/92, 62/93, 5/94, 61/98) za območje Občine Dol pri Ljubljani, ki se nanašajo na spremembe zasnove elektroenergetskega omrežja ter programsko zasnovo za daljnovod na odseku TE-TOL do RTP Beričevo.
III
Vlada Republike Slovenije predlaga Mestni občini Ljubljana in Občini Dol pri Ljubljani v obravnavo in sprejem spremembe in dopolnitve planskih aktov občine.
IV
Mestna občina Ljubljana in Občina Dol pri Ljubljani morata poskrbeti za izvedbo javne razgrnitve in organizacijo javnih obravnav osnutka lokacijskega načrta in predloga sprememb in dopolnitev planskih aktov občine. Javna razgrnitev traja en mesec in se prične 1. 9. 2002.
V
V času javne razgrnitve lahko podajo na javno razgrnjeni osnutek lokacijskega načrta in predlog sprememb in dopolnitev planskih aktov občine, pripombe in predloge vsi zainteresirani in prizadeti.
VI
Mestna občina Ljubljana in Občina Dol pri Ljubljani morata v roku 30 dni po preteku javne razgrnitve poslati ministru za okolje in prostor vse zbrane pripombe in predloge. Če v tem roku minister ne prejme pripomb in predlogov z javne razgrnitve, se šteje, da na osnutek lokacijskega načrta ni pripomb oziroma, da je ta usklajen.
VII
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-19/2001-6
Ljubljana, dne 30. julija 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti