Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2002 z dne 8. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2002 z dne 8. 8. 2002

Kazalo

3433. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi, stran 7953.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00 ter odločb Ustavnega sodišča RS), 8. člena odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 99/99) in 15. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99, 113/00 in 17/01) je Občinski svet občine Lenart na 27. seji dne 7. 5. 2002 sprejel
S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča javnega dobra za naslednjo nepremičnino: parc. št. 160/3 pot v izmeri 39 m2, pripisano pri vl. št. 376 k.o. Lenart.
Ta parcela postane lastnina Občine Lenart in se odpiše od zemljiškoknjižnega vl. št. 376 k.o. Lenart in se za njo odpre nov vložek v isti k.o.
2. člen
Okrajno sodišče v Lenartu, po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo lastnino Občine Lenart na zemljišču, ki je navedeno v 1. členu tega sklepa.
3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46404-4/2002
Lenart, dne 27. maja 2002.
Župan
Občine Lenart
mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost