Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2002 z dne 8. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2002 z dne 8. 8. 2002

Kazalo

3421. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 7946.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in na podlagi 18. in 101. člena statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet občine Cerknica na 3. korespondenčni seji dne 26. 7. 2002 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1
Zemljišča parc. št. 991/3 vodotok v površini 1.061 m2,
parc. št. 1016 vodotok v površini 2.325 m2,
parc. št. 1031 vodotok v površini 669 m2,
vpisane v k.o. Štrukljeva vas kot javno dobro, prenehajo biti javno dobro v splošni rabi.
2
Dovoljuje se, da se zemljišča parc. št. 991/3 vodotok v površini 1.061 m2,
parc. št. 1016 vodotok v površini 2.325 m2,
parc. št. 1031 vodotok v površini 669 m2,
odpišejo od vl. št. S002 in pripišejo k k.o. Štrukljeva vas, kjer je že vknjižena kot lastnica Občina Cerknica.
3
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 46403-40/2002
Cerknica, dne 26. julija 2002.
Župan
Občine Cerknica
Valentin Schein l. r.

AAA Zlata odličnost