Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2002 z dne 8. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2002 z dne 8. 8. 2002

Kazalo

3398. Pravilnik o denarnih prejemkih vojakov in kandidatov za podčastnike ter častnike vojnih enot, stran 7935.

Na podlagi 53. člena zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97, 13/98 – odl. US, 33/00 – odl. US, 87/01 – ZMatD in 47/02) izdaja minister za obrambo
P R A V I L N I K
o denarnih prejemkih vojakov in kandidatov za podčastnike ter častnike vojnih enot
1. člen
S tem pravilnikom se ureja denarne prejemke vojakov in kandidatov za podčastnike ter častnike vojnih enot med služenjem vojaškega roka in med usposabljanjem za opravljanje nalog v rezervni sestavi policije v skladu z zakonom.
Prejemki iz prejšnjega odstavka so prejemki za osebne potrebe ter dodatni prejemki za zahtevnost vojaške službe.
2. člen
Višino prejemkov iz prejšnjega člena se določi od osnove, ki jo predstavlja minimalna plača v Republiki Sloveniji.
3. člen
Prejemki za osebne potrebe, določeni od osnove iz prejšnjega člena, znašajo za:
– vojaka                      5,5 odstotka,
– kandidata za podčastnika vojnih enot       6 odstotkov,
– kandidata za častnika vojnih enot         7 odstotkov.
Prejemki iz prejšnjega odstavka pripadajo vojaškim obveznikom v polnem znesku od nastopa vojaške službe dalje, če so vojaško službo nastopili v prvi polovici meseca ali če jim je vojaška služba prenehala v drugi polovici meseca. Če so vojaško službo nastopili v drugi polovici meseca ali jim je prenehala v prvi polovici meseca, jim pripadajo denarni prejemki v polovični višini.
4. člen
Dodatni prejemki vojakov in kandidatov za podčastnike ter častnike vojnih enot za opravljanje vojaške službe, določeni od osnove iz 2. člena tega pravilnika, znašajo za:
– vojake med prvo fazo usposabljanja        8 odstotkov,
– vojake med drugo fazo usposabljanja       12 odstotkov,
– vojake med tretjo fazo usposabljanja       16 odstotkov,
– kandidate med usposabljanjem
za podčastnike vojnih enot             18 odstotkov,
– kandidate med usposabljanjem
za častnike vojnih enot              20 odstotkov.
Zneski iz prejšnjega odstavka se izplačujejo skupaj z zneski za osebne potrebe za tekoči mesec. Pri višini skupnega zneska se smiselno uporabljajo določbe prejšnjega člena glede na začetek nastopa ali prenehanja vojaške službe.
Dodatni prejemek v višini iz tretje alinee prvega odstavka tega člena pripada tudi državljanu, ki opravlja nadomestno civilno službo v operativni gasilski enoti.
5. člen
Vojakom in kandidatom za podčastnike ter častnike vojnih enot pripada dodatek, če služijo vojaški rok v enotah, za katere so določeni posebni pogoji. Ta dodatek, ki se izplačuje za tekoči mesec, se določi od osnove iz 2. člena tega pravilnika, in znaša:
– v gardnih enotah                  2 odstotka,
– v enotah vojaške policije             3 odstotke.
6. člen
Vojakom in kandidatom za podčastnike ter častnike vojnih enot, ki so povišani ali jim je podeljen čin, pripadajo od prvega dne naslednjega meseca denarni prejemki, določeni od osnove iz 2. člena tega pravilnika, in znašajo za:
– poddesetnika                    2 odstotka,
– desetnika                     4 odstotke,
– naddesetnika                   6 odstotkov,
– vodnika                      8 odstotkov.
7. člen
Vojakom in kandidatom za podčastnike ter častnike vojnih enot, ki opravljajo poveljniško dolžnost, pripada poveljniški dodatek, ki se določi od osnove iz 2. člena tega pravilnika, in znaša za:
– poveljnika oddelka ali posadke
bojnega vozila oziroma za opravljanje
dolžnosti, za katero se s formacijo
zahteva čin podčastnika               2 odstotka,
– poveljnika voda                  4 odstotke.
8. člen
Vojakom in kandidatom za podčastnike ter častnike vojnih enot, ki opravljajo stražarsko službo nepretrgoma 7 dni, pripada dodatek v višini 3 odstotkov od osnove iz 2. člena tega pravilnika.
Prejemki iz prejšnjega in tega člena se izplačujejo mesečno za nazaj.
9. člen
Vojakom, ki se usposabljajo za opravljanje nalog v rezervni sestavi policije, obračunava in izplačuje denarne prejemke po tem pravilniku pristojna organizacijska enota Ministrstva za notranje zadeve.
10. člen
Prejemki, določeni s tem pravilnikom, se izplačujejo v gotovini.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o denarnih prejemkih vojakov, gojencev in učencev vojaških šol (Uradni list RS, št. 21/91 in 19/93).
12. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. 9. 2002.
Št. 017-02-10/2002-1
Ljubljana, dne 26. julija 2002.
dr. Anton Grizold l. r.
Minister
za obrambo

AAA Zlata odličnost