Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2002 z dne 26. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2002 z dne 26. 7. 2002

Kazalo

3201. Odredba o ceniku informacijskih storitev, stran 7524.

Na podlagi tretjega odstavka 7. člena zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja ministrica za gospodarstvo
O D R E D B O
o ceniku informacijskih storitev
1. člen
Ta odredba določa cene za kritje stroškov informacijskih in drugih storitev, ki jih Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: urad) opravlja na podlagi točke d) prvega odstavka 5. člena in drugega odstavka 7. člena zakona o industrijski lastnini (v nadaljnjem besedilu: zakon) za naročnike.
2. člen
Cene storitev so:
a) Poizvedbe in posredovanje informacij
--------------------------------------------------------------------------------------
Oznaka  Opis storitve                           Cena (SIT)
storitve
--------------------------------------------------------------------------------------
A.1    Poizvedba p o informacijskih bazah urada – za vsak profil      5.000,00
A.2    Poizvedba glede podobnosti ali identičnosti z določeno znamko   10.000,00
     ali znakom
A.3    Posredovanje pisnih mnenj tujih uradov o novosti in inovativnosti  7.000,00
     izumov na podlagi sklenjenih sporazumov
A.4    Selektivno razdeljevanje informacij (SDI)
A.4.1   minimalna mesečna naročnina, če skupna vsota zneskov od       3.000,00
     A.5.1.1 do A.5.1.3 v obračunanem mesecu ne doseže tega
     zneska
A.4.1.1  začetni profil do vključno 5 deskriptorjev             1.000,00
A.4.1.2  vsak nadaljnji deskriptor                       200,00
A.4.1.3  vsak zadetek                              50,00
A.5    Nestandardne informacijske storitve
A.5.1   ena ura izvajanja informacijske storitve              6.000,00
A.6    Samostojno opravljanje poizvedb
A.6.1   s priključitvijo na računalnik urada
A.6.1.1  minimalna letna naročnina, če celokupna letna poraba        15.120,00
     računalniškega časa ne presega ene ure
A.6.1.2  ena sekunda dela na računalniku                     4,20
A.6.2   v čitalnici urada                         brezplačno
--------------------------------------------------------------------------------------
b) Administrativne storitve
--------------------------------------------------------------------------------------
Oznaka  Opis storitve                           Cena (SIT)
storitve
--------------------------------------------------------------------------------------
B.1    Izpis ali fotokopija rezultata poizvedbe – za vsako stran A4      50,00
B.2    Izpis ali fotokopija rezultata poizvedbe po telefaksu – za vsako    50,00
     stran A4                                + PTT
                                        stroški
B.3    Uporaba posameznega CD-ROM v čitalnici urada             300,00
--------------------------------------------------------------------------------------
c) Publikacije urada in druge publikacije
--------------------------------------------------------------------------------------
Oznaka  Opis storitve                           Cena (SIT)
storitve
--------------------------------------------------------------------------------------
C.1    Posamezna številka Biltena za industrijsko lastnino – BIL       500,00
C.2    Dokumenti urada
C.2.1   skupaj do 20 strani formata A4                    800,00
C.2.1   za vsako nadaljnjo stran formata A4                  50,00
C.3    Letna naročnina za ESPACE-SI CD-ROM                10.000,00
C.4    Tuji dokumenti
C.4.1   skupaj do 20 strani formata A4                   1.500,00
C.4.2   za vsako nadaljnjo stran formata A4                  50,00
--------------------------------------------------------------------------------------
3. člen
Plačila do višine 10.000 SIT lahko naročnik plača v gotovini na blagajni urada.
4. člen
Za storitve, katerih celotni znesek je manjši od 15.000 SIT, pošlje urad naročniku račun skupaj z rezultati storitve. Če je znesek storitve višji, urad naročnika najprej pozove za celotno plačilo in izroči rezultate storitve po prejemu celotnega plačila.
Tolarska protivrednost zneskov v tuji valuti za storitve tujih uradov po točki A3 se izračunava po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izstavitve računa.
5. člen
Poizvedbe in posredovanje informacij po tej odredbi ne zavezujejo urada pri odločanju o upravnih zadevah, ki se nanašajo na podelitev patentov in registracijo modelov, znamk ali geografskih označb.
Urad ne jamči za popolnost danih informacij in v zvezi z njimi ne prevzema odgovornosti.
6. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati uredba o cenah informacijskih in drugih storitev Urada RS za intelektualno lastnino (Uradni list RS, št. 57/96).
7. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-3/02
Ljubljana, dne 8. julija 2002.
Ministrica
za gospodarstvo
dr. Tea Petrin l. r.

AAA Zlata odličnost