Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2002 z dne 28. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2002 z dne 28. 6. 2002

Kazalo

2788. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo, stran 5971.

Na podlagi 4. člena zakona o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 23/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo
1. člen
V uredbi o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (Uradni list RS, št. 110/01) se v 4. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike Makedonije, ki so navedeni v prilogi 3 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja carinska stopnja “prosto“. Posebna uvozna dajatev se ne plačuje.“
2. člen
V 7. členu se za drugo alineo pika nadomesti z vejico ter doda nova tretja alinea, ki se glasi:
“– 9103 za izdelke iz priloge 3 k tej uredbi.“.
3. člen
V prilogi 2 se črta tarifne oznake 0806 10, 0807 in 2008 11 92 s pripadajočim besedilom.
4. člen
Za prilogo 2 se doda nova priloga 3, ki se glasi:
            MAKEDONIJA PRILOGA 3
-----------------------------------------------------------------
Tarifna oznaka Poimenovanje
-----------------------------------------------------------------
0702 00 00   - Paradižnik, svež ali ohlajen
        - od 1. oktobra do 31. decembra
0707 00 90   - Kumarice
        - do 1. septembra 2002
0709 60 10 10  - - - Paprike iz rodu Capsicum ali Pimenta:
        sladke, vrsta Kurtovska kapija
0806 10     - Grozdje, sveže
0807      - Dinje, lubenica in papaja, sveže
2008 11 92   - - - - Arašidi, praženi
5. člen
Ta uredba začne veljati 1. julija 2002.
Št. 333-03/2000-8
Ljubljana, dne 20. junija 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost