Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2002 z dne 28. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2002 z dne 28. 6. 2002, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2787. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško ter začasni uporabi Sklepa št. 5 Skupnega odbora po Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško
2788. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo
2789. Uredba o spremembi uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev

Sklepi

2790. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut

MINISTRSTVA

2791. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o dvigih tolarske in tuje gotovine neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije prek posebnega računa z ničelnim stanjem
2792. Navodilo o načinu in rokih obračuna in plačila aktivnih in pasivnih obresti kratkoročnih instrumentov sistema enotnega zakladniškega računa
2793. Pravilnik o licenciranju letalskega osebja - pilotov letal

BANKA SLOVENIJE

2794. Sklep o kriterijih in pogojih, ki jih mora izpolnjevati izvajalec plačilnega prometa za pridobitev dovoljenja za opravljanje storitev plačilnega prometa
2795. Sklep o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov

OBČINE

Ajdovščina

2796. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva

Lenart

2797. Sklep o podaljšanju javne razgrnitve osnutka spremembe zazidalnega načrta Partizanska cesta v Lenartu

Ravne na Koroškem

2798. Sklep, št. 595
2799. Sklep, št. 600
2800. Sklep, št. 601

Šmarje pri Jelšah

2801. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Šmarje pri Jelšah
2802. Odlok o spremembah odloka o krajevnih skupnostih na območju Občine Šmarje pri Jelšah
2803. Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje
2804. Statutarni sklep

Tržič

2805. Sklep o vrednosti točke za določitev povračila za čezmerno uporabo lokalne ceste LC 428 030 na relaciji Slap (križišče Lom) - Jelendol (mimo gradu)

Vodice

2806. Sklep o javni razgrnitvi prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986-1990, oboje dopolnitev, za območje Občine Vodice

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

52. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Helenske republike o rednem zračnem prometu (BGRRZP)
53. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske republike o sodelovanju na obrambnem področju (BFRSOP)

Vlada Republike Slovenije

54. Uredba o ratifikaciji Sklepa št. 2/2002 Pridružitvenega sveta EU - Slovenija o sprejemu splošnih določil in pogojev sodelovanja Republike Slovenije v programih Skupnosti
55. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Zvezne republike Jugoslavije o odpravi vizumov za imetnike diplomatskih potnih listov

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti