Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2002 z dne 28. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2002 z dne 28. 6. 2002

Kazalo

2785. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Škocjan, stran 5942.

Na podlagi 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83 – popravek, 42/85, 2/86 – popravek, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96 – odločba US, 35/97, 45/97, 73/97 – odločba US, 87/97, 73/98 in 31/00), 6. in 7. člena zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93), 5. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 40/97, 51/01) ter 15. člena statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99, 51/01) je Občinski svet občine Škocjan na 35. redni seji dne 11. 6. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Škocjan
1. člen
V odloku o oskrbi s pitno vodo v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 29/01, 65/01) se za 9. členom doda nov 9.a člen z naslednjim besedilom:
“Na območju, kjer že obstaja vodovod, pa je iz zdravstvene neustreznosti vode moral biti zgrajen nov javni vodovod, s katerim upravlja in gospodari izvajalec javne službe, se staro vodovodno omrežje z dnevom uporabnosti novega javnega vodovoda zapre, kolikor so izpolnjeni tehnični pogoji za priključitev na novo omrežje.
O zdravstveni ustreznosti pitne vode iz starega vodovoda presodi in z odločbo odloči pristojni inšpektor.”
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-0004/02
Škocjan, dne 11. junija 2002.
Župan
Občine Škocjan
Janez Povšič l. r.

AAA Zlata odličnost