Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2002 z dne 28. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2002 z dne 28. 6. 2002

Kazalo

2780. Sklep o javni razgrnitvi, stran 5933.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 18. ter 96. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95 in 33/96) je Svet mestne občine Kranj na 34. seji dne 26. 6. 2002 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi
I
Javno se razgrne: osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Kranja, ki ga je pod št. projekta UD/354-63/02 z datumom junij 2002 izdelal Domplan Kranj d.d.
II
Osnutek odloka se javno razgrne v prostorih Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, soba št. 197 ter na sedežih Krajevne skupnosti Zlato polje, Vodovodni stolp, Orehek–Drulovka, Stražišče, Struževo, Planina, Primskovo, Britof in Kokrica.
Javna razgrnitev traja od 1. 7. 2002 do 30. 7. 2002.
III
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, in sicer v sredo, dne 17. 7. 2002 ob 16. uri v prostorih Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, sejna soba št. 14.
IV
Pisne pripombe k osnutku odloka lahko vpišete v knjigo pripomb na krajih javne razgrnitve ali pošljete na Oddelek za okolje in prostor mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj. Obravnavane bodo le podpisane in s polnim naslovom opremljene pripombe in predloge. Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.
Št. 350-014/84-04/513-02-48/02
Kranj, dne 26. junija 2002.
Župan
Občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost