Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2002 z dne 28. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2002 z dne 28. 6. 2002

Kazalo

2774. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture, stran 5929.

Na podlagi 14. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 36/96 in 86/99 - odločba US) izdaja ministrica za kulturo v soglasju z ministrom za delo, družino in socialne zadeve in ministrom za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture
1. člen
V pravilniku o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture (Uradni list RS, št. 41/94, 2/96, 106/00) se tretji odstavek 7. člena črta.
2. člen
V 9. členu pravilnika se črtajo četrti, sedmi in osmi odstavek.
3. člen
V 11. členu pravilnika se črtajo drugi, tretji in četrti odstavek.
4. člen
V prilogi I, Posebni pogoji za napredovanje na delovnem mestu v javnih zavodih s področja kulture, v skupinah:
A) STROKOVNI KNJIŽNIČNI DELAVCI, se pri vseh delovnih mestih naslov točke 2 nadomesti z besedilom:“Pogoji za napredovanje za dva plačilna razreda“. Pri delovnem mestu št. 4. BIBLIOTEKAR se črta besedilo točke 4.3.
B) STROKOVNI DELAVCI V ZAVODIH ZA VARSTVO NEPREMIČNE IN PREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE, se pri vseh delovnih mestih naslov točke 2 nadomesti z besedilom: “Pogoji za napredovanje za dva plačilna razreda“ s tem, da se pri delovnem mestu št. 2.FOTOGRAF IN TEHNIČNI RISAR naslov točke 2.4. nadomesti z besedilom: “Pogoji za napredovanje tehničnega risarja za dva plačilna razreda“.
C) STROKOVNI ARHIVSKI DELAVCI, se pri vseh delovnih mestih naslov točke 2 nadomesti z besedilom:“Pogoji za napredovanje za dva plačilna razreda“, s tem, da se pri delovnem mestu št. 2 ARHIVSKI TEHNIK, KNJIGOVEŠKI TEHNIK, MIKROFILMSKI TEHNIK naslov točke 2.4. nadomesti z besedilom:“Pogoji za napredovanje arhivskega tehnika za dva plačilna razreda“, naslov točke 2.6. se nadomesti z besedilom: Pogoji za napredovanje knjigoveškega tehnika za dva plačilna razreda“.
D) STROKOVNI DELAVCI V MUZEJIH IN GALERIJAH, se pri vseh delovnih mestih naslov točke 2 nadomesti z besedilom: “Pogoji za napredovanje za dva plačilna razreda“.
E) POKLICI NA PODROČJU GLASBENO SCENSKE, KINEMATOGRAFSKE IN DRUGIH KULTURNIH DEJAVNOSTIM se pri vseh delovnih mestih naslov točke 2 nadomesti z besedilom: Pogoji za napredovanje za dva plačilna razreda“ s tem, da se pri delovnih mestih št. 1. ODRSKO SCENSKI DELAVEC, št. 14. PEVEC SOLIST V OPERNEM ZBORU, ZBORIST V KONCERTNEM ZBORU, št. 15. SOLIST V BALETNEM ZBORU, št.16. ORKESTRSKI GLASBENIK, št. 17. DRAMSKI IGRALEC, št. 24. INSTRUMENTALNI SOLIST, BALETNI PLESALEC SOLIST, OPERNI PEVEC SOLIST, KONCERTNI MOJSTER V OPERNO SIMFONIČNEM ORKESTRU, št. 25. GLEDALIŠKI IN GLASBENI USTVARJALEC S PRIZNANJEM ZA POMEMBNA UMETNIŠKA DELA, in pri delovnem mestu št. 29. GLEDALIŠKI IN GLASBENI USTVARJALEC Z IZJEMNIMI, ŠIRŠE PRIZNANIMI DOSEŽKI naslov točke 1. nadomesti z besedilom “Pogoji za napredovanje za enega ali dva plačilna razreda“.
F) TEHNIČNI, UPRAVNI IN FINANČNI DELAVCI V JAVNIH ZAVODIH S PODROČJA KULTURE, se pri vseh delovnih mestih naslov točke 2 nadomesti z besedilom:“Pogoji za napredovanje za dva plačilna razreda“, s tem, da se pri delovnem mestu št. 1. ČISTILKA naslov točke 1 nadomesti z naslovom:“Pogoji za napredovanje enega ali dva plačilna razreda“.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 143-112/00
Ljubljana, dne 15. januarja 2002.
Andreja Rihter l. r.
Ministrica
za kulturo
Soglašata!
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
Anton Rop l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti