Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2002 z dne 28. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2002 z dne 28. 6. 2002

Kazalo

2767. Pravilnik o nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter ožjih delov občin, ki so pravne osebe, stran 5896.

Na podlagi 110.a člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter ožjih delov občin, ki so pravne osebe
1. člen
Ta pravilnik ureja pravila, pod katerimi lahko po vzpostavitvi sistemov enotnega zakladniškega računa na ravni države oziroma občin posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov ter ožji deli občin, ki so pravne osebe (v nadaljevanju: pravne osebe) nalagajo prosta denarna sredstva.
2. člen
Pravna oseba lahko do določitve roka o njeni vključitvi v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi enotnega zakladniškega računa samostojno upravlja s prostimi denarnimi sredstvi.
Ob določitvi roka iz prejšnjega odstavka, se določi tudi skrajni datum zapadlosti posamezne vezave oziroma plasiranja prostih denarnih sredstev pravne osebe, ki se vključuje v sistem enotnega upravljanja v sistemu enotnega zakladniškega računa države oziroma občine.
3. člen
Pri nalaganju prostih denarnih sredstev so dolžne pravne osebe spoštovati načela varnosti, likvidnosti in donosnosti. Prosta denarna sredstva se nalagajo skladno s splošnimi predpisi in akti, ki urejajo upravljanje za posamezno pravno osebo.
4. člen
Posredni uporabniki državnega proračuna so dolžni Ministrstvu za finance na njegovo zahtevo ponuditi prosta denarna sredstva pred deponiranjem ali nalaganjem teh sredstev v vrednostne papirje.
Za pogoje in način ponudbe prostih denarnih sredstev iz prvega odstavka se smiselno uporablja navodilo o pogojih ter načinu ponudbe prostih denarnih sredstev oziroma prostega namenskega premoženja Ministrstvu za finance (Uradni list RS, št. 81/00).
Posredni uporabniki občinskega proračuna in ožji deli občin, ki so pravne osebe, so dolžni za finance, pristojnemu organu občinske uprave na njegovo zahtevo ponuditi prosta denarna sredstva pred deponiranjem ali nalaganjem teh sredstev v vrednostne papirje.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. julija 2002.
Št. 431-14/02
Ljubljana, dne 19. junija 2002.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance