Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002

Kazalo

2751. Odlok o tretji dopolnitvi odloka o varstvu vodnih virov v Občini Cerkno, stran 5829.

Na podlagi drugega odstavka 60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81, 29/86, Uradni list RS, št. 15/91 in 52/00) ter 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 86/93, 61/96, odl. US 35/97, 73/97, 87/97 in 73/98) in 25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Cerkno na seji dne 31. 5. 2002 sprejel
O D L O K
o tretji dopolnitvi odloka o varstvu vodnih virov v Občini Cerkno
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V 1. členu odloka o varstvu vodnih virov pitne vode v Občini Cerkno (Uradni list RS, št. 41/99, 69/99, 65/00, 14/02) se dodajo nove točke, ki se glasijo:
17. vodovod Orehek (Orehovsko zajetje, kat. št. 2393 z rezervoarjem),
18. vodovod Jesenica (Zajetje za Jesenico 1, kat. št. 2300, Zajetje za Jesenico 2, kat. št. 2964, Zajetje za Jesenico 3, kat. št. 2965),
19. vodovod Gorje (Zajetje Kozji hrbet, kat. št. 1004; Zajetje Karenina 1, kat. št. 1005; Zajetje Zvojnšče, kat. št. 2403; Zajetje Vjeunk, kat. št. 2404; Zajetje Karenina 2, 2963; Rezervoar 1 – 18 m3; Rezervoar 2 – 100 m3),
20. vodovod Podlanišče (Zajetje Žegnan studenec, kat. št. 2431),
21. vodovod Podlanišče (Zajetje Laniščar, kat. št. 1103).
2. člen
Spremeni se 2. člen odloka, tako da se glasi:
“Meje varstvenih območij, ki so določene na podlagi strokovnih podlag hidrogeoloških raziskav (izdelovalec Geologija d.o.o. Idrija, po projektu št. 352-87/98, januar 1999; projektu št. 525-001/00, januar 2000; projektu št. 689-071/01, oktober 2001; po projektu št. 752-018/02, maj 2002) so vrisane v prostorskih katastrskih načrtih v merilu 1:5000 in so na vpogled pri Občinskem uradu občine Cerkno, Bevkova 9, Cerkno.
Grafične priloge v merilu 1:5000 in seznam parcelnih številk iz strokovnih podlag so sestavni del tega odloka.
3. člen
Dopolni se 7. člen odloka z naslednjim seznamom katastrskih parcel:
Legenda: (d) – zavarovani del parcele
17. VODOVOD OREHEK
1.a varstveno območje
k. o. OREHEK
362/3, 362/8
2. varstveno območje
k. o. OREHEK
365(d); 366; 368; 362/1(d); 362/2(d); 362/3(d); 362/4; 362/5; 362/6(d); 362/8; 362/9; 370/13(d)
18. VODOVOD JESENICA
1.a varstveno območje
k. o. JESENICA
397(d); 398/1(d)
2. varstveno območje
k. o. JESENICA
397(d); 398/1(d); 404; 405(d); 406/7(d); 406/9; 406/10; 406/27; 410/8; 410/9; 410/10;
19. VODOVOD GORJE
1.a varstveno območje
k. o. GORJE
71/2(d); 82/1(d); 80/2(d); 809(d); 71/2(d); 103/12(d); 818(d);
2. varstveno območje
k. o. GORJE
st. 28/3; 66/2(d); 71/2(d); 71/3(d); 71/10(d); 71/14; 71/15(d); 71/16; 71/20; 71/22; 80/1; 80/2(d); 81(d); 82/1(d); 82/2; 103/3(d); 103/5; 103/6; 103/7; 103/8; 103/9; 103/10; 103/15(d); 103/11(d); 103/12(d); 103/13(d); 103/14; 105/1(d); 105/2; 106(d); 107(d); 108(d); 109/1; 109/2; 110; 111(d); 112; 113/1; 113/2; 114(d); 116(d); 118(d); 654(d); 671(d); 811(d); 809(d); 818(d);
20. VODOVOD PODLANIŠČE–ŽEGNAN STUDENEC
1.a varstveno območje
k. o. PLANINA
384/3(d)
2. varstveno območje
k. o. PLANINA
384/3(d); 395/26(d); 395/27; 395/28(d); 395/29; 424/2(d); 424/3(d); 424/4(d); 424/5(d); 424/6(d); 424/7; 795/2(d); 795/3(d)
2. varstveno območje
k. o. CERKNO
1029(d); 1031; 1032/1(d); 1302(d); 1307(d); 1308(d)
2. varstveno območje
k. o. OTALEŽ
2263(d); 2259(d)
21. VODOVOD PODLANIŠČE–LANIŠČAR
1. a varstveno območje
k. o. PLANINA
1030(d)
1.b varstveno območje
k. o. PLANINA
1030(d); 1216(d)
2. varstveno območje
k. o. PLANINA
1017(d); 1020(d); 1021(d); 1022(d); 1023(d); 1027(d).
4. člen
7. člen odloka o varstvu vodnih virov v Občini Cerkno (Uradni list RS, št. 41/99) se spremeni tako, da se točka 6.3, prva alinea, glasi:
6.3. vodovod Cerkno (kaptažna vrtina RJ1/94)
1.a varstveno območje
k. o. CERKNO
197 (kaptažna vrtina kat. št. 2934).
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-03/02
Cerkno, dne 31. maja 2002.
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

AAA Zlata odličnost