Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002

Kazalo

2749. Sklep o razpisu referenduma za izločitev naselja Pečice iz Krajevne skupnosti Pečice-Križe in ustanovitev nove Krajevne skupnosti Pečice za naselje Pečice, stran 5826.

Na podlagi 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95, 38/96, 43/96 in 59/01), 18. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 73/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 in 70/00) in 58. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) je Občinski svet občine Brežice na seji dne 17. 6. 2002 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za izločitev naselja Pečice iz Krajevne skupnosti Pečice-Križe in ustanovitev nove Krajevne skupnosti Pečice za naselje Pečice
1. člen
Za območje naselja Pečice iz Krajevne skupnosti Pečice-Križe se na podlagi zahteve za razpis referenduma za ustanovitev nove Krajevne skupnosti Pečice razpisuje referendum za izločitev naselja Pečice iz Krajevne skupnosti Pečice-Križe in ustanovitev nove Krajevne skupnosti Pečice.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, 28. 7. 2002, od 7. do 19. ure v prostorih nekdanje Osnovne šole Pečice.
3. člen
Za postopek o glasovanju in izvedbi referenduma se smiselno uporabljajo določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, zakona o postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij in zakona o lokalnih volitvah.
4. člen
Referendum vodi Občinska volilna komisija Brežice po tehničnih pravilih, ki veljajo za volitve, kot tudi ugotovi rezultate in izdela zaključno poročilo o izidu referenduma za izločitev naselja Pečice iz Krajevne skupnosti Pečice-Križe in ustanovitev nove Krajevne skupnosti Pečice.
5. člen
Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se šteje 26. 6. 2002.
6. člen
Izid referenduma se objavi v Uradnem listu RS.
7. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi krajani, ki so vpisani v splošnem volilnem imeniku v naselju Pečice v Krajevni skupnosti Pečice-Križe.
8. člen
Na referendumu glasujejo volivci neposredno in tajno z glasovnicami, na katerih je naslednje besedilo: Ali ste za to, da se naselje Pečice izloči iz Krajevne skupnosti Pečice-Križe in da se ustanovi nova Krajevna skupnost Pečice.
           GLASUJEM
ZA                    PROTI
Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži ZA, če se strinja z izločitvijo naselja Pečice iz Krajevne skupnosti Pečice-Križe in ustanovitvijo nove Krajevne skupnosti Pečice, oziroma PROTI, če se z izločitvijo ne strinja.
9. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Občina Brežice.
10. člen
Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 026-1/02
Brežice, dne 17. junija 2002.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

AAA Zlata odličnost