Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002

Kazalo

2744. Sklep o sprejemu energetske zasnove Občine Žužemberk, stran 5823.

Na podlagi energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99), resolucije o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo (Uradni list RS, št. 9/96) in na podlagi 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet občine Žužemberk na 27. seji dne 13. 6. 2002 sprejel naslednji
S K L E P
1
Občinski svet sprejme Energetsko zasnovo Občine Žužemberk, s katero je predstavljeno obstoječe stanje na področju oskrbe in rabe energije v Občini Žužemberk, ter izbiro in presojo možnih konceptov energetske oskrbe z upoštevanjem čim večje učinkovitosti rabe pri končnih porabnikih ob izkoriščanju vseh možnih lokalnih energetskih virov, vključno z obnovljivimi viri energije ob istočasnem zmanjševanju emisij in osnesnaževanja okolja.
2
Energetska zasnova Občine Žužemberk je strokovna podlaga za srednjeročno in dolgoročno strategijo razvoja in energetske oskrbe v Občini Žužemberk s posebnim poudarkom na učinkovitejši rabi energije in na izkoriščanju alternativnih obnovljivih virov.
3
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/02-518
Žužemberk, dne 13. junija 2002.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

AAA Zlata odličnost