Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002

Kazalo

2743. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto - za naselje Žužemberk, stran 5823.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) ter 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je Občinski svet občine Žužemberk na 27. redni seji dne 13. 6. 2002 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto – za naselje Žužemberk
1. člen
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto – za naselje Žužemberk, ki se nanaša na dopolnitev posebnih in dodatnih meril in pogojev v Morfološki enoti 352 II/A21 (naselje Prapreče) kot del UREDITVENE ENOTE 352 II. ROB NASELJA in na spremembo meje med Morfološkima enotama 352 II/B industrijsko območje in 352 II/B2 obrtna cona v kartografskem delu odloka.
2. člen
Osnutek iz 1. člena tega sklepa bo razgrnjen v prostorih Občine Žužemberk vsak delovni dan od 7. do 15. ure, trideset dni od objave sklepa v Uradnem listu RS.
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava osnutka. Obveščanje občanov o javni obravnavi bo organizirano na krajevno običajen način.
3. člen
Podjetja in druge organizacije, organi, društva in občani lahko podajo pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pisno pošljejo na Občino Žužemberk.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-01/02-524
Žužemberk, dne 13. junija 2002.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

AAA Zlata odličnost