Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002

Kazalo

2737. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta "Ct1-Južni vstop2", stran 5806.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 18/93, 71/93, 44/97) ter 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št 29/99) je Občinski svet Mestne občine na seji dne 27. 6. 2002 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta “Ct1-Južni vstop2“
I
Javno se razgrne osnutek zazidalnega načrta “Ct1-Južni vstop2“, ki ga je izdelal ZUM, Urbanizem, planiranje, projektiranje, 2000 Maribor, Grajska 7, pod številko projekta 349/2002.
II
Osnutek akta iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen v avli sedeža mestne občine v graščini Ratenturn, Šolska 5 Slovenj Gradec. Javna razgrnitev se začne prvi ponedeljek po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja 30 dni. Na javno razgrnitev bodo občani povabljeni z vsaj tremi objavami na Koroškem radiu.
III
V času javne razgrnitve lahko na javno razgrnjeni osnutek Zazidalnega načrta “Ct1- Južni vstop2“ podajo pisne pripombe občani, podjetja ter druge organizacije in skupnosti bodisi v priloženo knjigo pripomb oziroma jih posredujejo na Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja Mestne občine Slovenj Gradec.
IV
V času javne razgrnitve bo v sejni sobi sedeža Mestne občine Slovenj Gradec, dne 10. 7. 2002 ob 16. uri javna obravnava osnutka Zazidalnega načrta, ki ga bo organiziral Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja Mestne občine Slovenj Gradec. Obravnave se bodo udeležili tudi predstavniki prevzemnika projekta.
V
Po preteku javne razgrnitve zavzame župan Mestne občine Slovenj Gradec stališče do vseh pripomb in predlogov, ki so bili podani na osnutek prostorsko izvedbenega, strokovna služba pa poskrbi za pripravo predloga prostorskega akta.
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-10/2002
Slovenj Gradec, dne 27. junija 2002.
Župan
Mestne občine
Slovenj Gradec
Janez Komljanec l. r.

AAA Zlata odličnost