Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002

Kazalo

2729. Sklep o javni razgrnitvi odloka o ureditvenem načrtu območja M1 Pod Skalco, stran 5775.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 39/95 in 44/97) in 27. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01) je župan Občine Kamnik dne 20. 6. 2002 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi odloka o ureditvenem načrtu območja M1 Pod Skalco
I
Župan Občine Kamnik odreja javno razgrnitev predloga odloka o ureditvenem načrtu območja M1 Pod skalco.
II
Javna razgrnitev predloga odloka o ureditvenem načrtu območja M1 Pod skalco se začne dne 2. 7. 2002. Javna razgrnitev bo na sedežu Občine Kamnik, Glavni trg 24, v II. nadstropju in v prostorih KS Mekinje in bo trajala 45 dni.
III
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni predlog lahko podajo vsi zainteresirani na mestu razgrnitve v knjigo pripomb, oziroma jih v pisni obliki posredujejo Občini Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik.
V času javne razgrnitve predloga bo organizirana javna obravnava. O datumu in kraju javne obravnave bodo zainteresirani obveščeni na krajevno običajen način.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-2/02
Kamnik, dne 20. junija 2002.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

AAA Zlata odličnost