Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002

Kazalo

2724. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za območje Občine Gorenja vas - Poljane za obdobje 1986-2000, stran 5756.

Na podlagi 2. in 6. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90 in 85/00), 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 46. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) in 16. člena statuta Občine Gorenja vas-Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99, Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet občine Gorenja vas-Poljane na 26. seji 13. 6. 2002 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za območje Občine Gorenja vas-Poljane za obdobje 1986–2000
1. člen
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za območje Občine gorenja vas-Poljane za obdobje 1986–2000, ki ga je izdelal Domplan d.d, Bleiweisova 14 – enota Škofja Loka, 4000 Kranj v maju 2002.
2. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za območje Občine Gorenja vas-Poljane bo razgrnjen v prostorih Občine Gorenja vas-Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas. Javna razgrnitev se bo pričela naslednji dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu RS in bo trajala 30 dni.
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava. Kraj in čas bosta objavljena na krajevno običajen način.
3. člen
Vse zainteresirane fizične in pravne osebe lahko v času trajanja javne razgrnitve osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za območje Občine Gorenja vas-Poljane za obdobje 1986–2000 podajo svoje pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo na naslov Občine Gorenja vas-Poljane.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Gorenja vas, dne 5. junija 2002.
Župan
Občine Gorenja vas-Poljane
Jože Bogataj l. r.

AAA Zlata odličnost