Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002

Kazalo

2719. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih za potrebe občanov in njihovih družin, stran 5749.

Na podlagi 51. in 62. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 47/93), 6. člena navodila o merilih za to, kaj se lahko šteje za objekte oziroma posege v prostor za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje, in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85) in 16. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) je Občinski svet občine Brežice na 33. seji dne 27. 5. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih za potrebe občanov in njihovih družin
1. člen
V odloku o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin (Uradni list SRS, št. 39/86 in naslednji) se dopolni 1. člen tako, da se doda nova točka f), ki se glasi:
“f) zabojniki za shranjevanje plinskih jeklenk, kjer je prodaja plina dopolnitev k obstoječi dejavnosti, maksimalno dva horizontalna zabojnika do 50 jeklenk.“
2. člen
V drugem odstavku 6. člena navedenega odloka se besedilo “Za postavitev malega tipskega rezervoarja mora investitor vlogi priložiti:“ spremeni tako, da se glasi:
“Za postavitev malega tipskega rezervoarja in zabojnikov za shranjevanje plinskih jeklenk mora investitor vlogi priložiti:“
3. člen
Za tretjim odstavkom 6. člena navedenega odloka se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Upravni organ pridobi za objekte po drugem odstavku 6. člena požarno soglasje pristojnega inšpektorja pred izdajo odločbe.“
4. člen
Dopolni se 7. člen navedenega odloka z novim drugim odstavkom, ki se glasi:
“Izjemoma je možno ob vinski kleti zgraditi pomožni objekt za shranjevanje vinogradniške opreme in mehanizacije. “
5. člen
Ta dopolnitev začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-710/00
Brežice, dne 27. maja 2002.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

AAA Zlata odličnost