Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002

Kazalo

2718. Odlok o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990, oboje dopolnitev, za območje Občine Brezovica, stran 5748.

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 3/91, 18/93, 47/93, 7/93, 29/95 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99 in 115/00) je Občinski svet občine Brezovica na 28. redni seji dne 20. 6. 2002 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986–1990, oboje dopolnitev, za območje Občine Brezovica
1
Javno se razgrne osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986–1990, oboje dopolnitev, za območje Občine Brezovica. Spremembe in dopolnitve se nanašajo na:
– uskladitev z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije,
– digitalizacijo kartografskega dela in kartografske dokumentacije sprejetih sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine,
– spremembe mej ureditvenih območij naselij za potrebe poselitve na pobudo občine in občanov,
– spremembe in dopolnitve ureditvenih območij in namenske rabe,
– določitev načinov urejanja prostora.
2
Dokumentacija bo javno razgrnjena v sejni sobi Občine Brezovica, Tržaška 390, Brezovica in krajevnih skupnosti v času uradnih ur. Javna razgrnitev bo trajala 30 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
3
V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti in le-te posredujejo Občini Brezovica.
4
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava po naslednjem urniku:
– 15. 7. 2002 ob 20. uri v KS Brezovica, Tržaška c. 390
– 16. 7. 2002 ob 20. uri v KS Vnanje Gorice, Nova pot 5
– 17. 7. 2002 ob 20. uri v KS Notranje Gorice-Plešivica, Podpeška c. 380
– 18. 7. 2002 ob 20. uri v KS Podpeč-Preserje, Kamnik pod Krimom 6
– 19. 7. 2002 ob 20. uri v KS Rakitna, Rakitna 66.
5
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, in na spletnih straneh Občine Brezovica.
Št. 28/2002
Brezovica, dne 21. junija 2002.
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l. r.

AAA Zlata odličnost