Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002

Kazalo

2717. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega podjetja, stran 5748.

Na podlagi zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, 32/93 in 30/98), zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, 20/98, 31/98, 37/98, 84/98, 6/99, 54/99, 36/00 in 45/01) ter 16. člena statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99 in 115/00) je Občinski svet občine Brezovica na izredni seji dne 20. 12. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega podjetja
1. člen
S to spremembo se spremenijo nekateri členi odloka o ustanovitvi javnega podjetja, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 24/96.
2. člen
V 5. členu odloka o ustanovitvi javnega podjetja se spremeni tretji odstavek, tako da glasi v celoti:
“Skrajšana firma je: JKP Brezovica d.o.o.“
3. člen
V 6. členu odloka se črtajo naslednje dejavnosti podjetja:
– 90.00 storitve javne higiene
– 93.04 pogrebne storitve.
4. člen
V 6. členu odloka se dodajo oziroma razširijo naslednje dejavnosti podjetja:
– 45.110 rušenje objektov in zemeljska dela
– 45.240 hidrogradnja in urejanje voda
– 45.250 druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok
– 45.330 vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije
– 45.500 dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev
– 72.300 obdelava podatkov
– 90.001 zbiranje in odvoz odpadkov
– 90.004 kanalizacija in delovanje čistilnih naprav
– 90.005 druge dejavnosti javne higiene
– 93.030 pogrebna dejavnost
– 93.050 druge storitvene dejavnosti, d.n.
5. člen
V 7. členu odloka se v prvem odstavku spremeni znesek osnovnega kapitala javnega podjetja, ki znaša 2,123.000 SIT.
6. člen
V 7. členu odloka se v tretjem odstavku spremeni znesek poslovnega deleža, ki pripada ustanovitelju in znaša 2,123.000 SIT.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 24/2002
Brezovica, dne 8. maja 2002.
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l. r.

AAA Zlata odličnost