Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002

Kazalo

2713. Odredba o ureditvi prometa na območju mesta Ajdovščina, stran 5739.

Na podlagi 33. in 76. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradni glasilo, št. 7/99 in Uradni list RS, št. 2/02), 3. člena odloka o ureditvi cestnega prometa (Uradni list RS, št. 20/01) je Občinski svet občine Ajdovščina dne 6. 6. 2002 sprejel
O D R E D B O
o ureditvi prometa na območju mesta Ajdovščina
1. člen
S to odredbo se v mestu Ajdovščina določi:
– enosmerne ceste,
– prepoved prometa v obeh smereh,
– steze za pešce in kolesarje.
2. člen
Enosmerno urejen promet poteka po naslednjih cestah (ulicah oziroma delih ulic) in v opisani smeri:
1. Prešernovi ulici, od križišča z Goriško cesto do hišne številke 12,
2. Gregorčičevi ulici, od Lavričevega trga do križišča s Cesto 5. maja,
3. Ulica Lokarjevega drevoreda, od križišča s Cesto 5. maja do križišča s Prešernovo ulico,
4. Goriški ulici (za lekarno), od križišča s Cesto 5. maja, do križišča z Župančičevo ulico,
5. Štrancarjevi ulici, od križišča s Cesto IV. Prekomorske brigade, do Cankarjevega trga,
6. delu Slomškove ulice, od hišne številke 6 do hišne številke 30 in po ločenem odcepu te ulice od hišne številke 11 do hišne številke 22,
7. krožni cesti mimo C2 (za banko NKBM), v smeri od vzhoda proti zahodu,
8. delu Vojkove ulice, od Bevkove ulice do Idrijske ceste,
9. delu Kosovelove ulice, od Bevkove ulice do Idrijske ceste,
10. delu Kidričeve ulice, od Bevkove ulice do Idrijske ceste,
11. krožni cesti mimo C3, (od poslovnega objekta Tovarniška cesta 2/a do križišča s povezovalno cesto Goriška cesta – žel. postaja – Tovarniška cesta),
12. delu povezovalne ceste Goriška cesta – žel. postaja – Tovarniška cesta, od križišča s cesto mimo C3 do Tovarniške ceste.
3. člen
Prepovedi prometa v obe smeri:
1. del Šibeniške ulice, od Lavričevega trga do Ceste 5. maja,
2. delu Vilharjeve ulice, od Lavričevega trga do križišča s povezovalno cesto mimo srednje šole Veno Pilon.
Ne glede na prepoved, določeno v prejšnjih dveh točkah, je promet dovoljen za stanovalce in dostavo.
3. Trg I. slovenske vlade.
Ne glede na prepoved, določeno v prejšnji točki, je promet dovoljen za dostavo.
4. člen
Steze za pešce in kolesarje:
1. javna pot od križišča s Cesto IV. Prekomorske brigade, do podhoda pri blagovnici Merkator Nanos,
2. javna pot od spominskega obeležja ob Cesti IV. Prekomorske brigade, do stanovanjskih blokov na Vilharjevi ulici 28/A.
5. člen
Komunalno stanovanjska družba iz Ajdovščine kot vzdrževalec ulic in trgov je dolžna poskrbeti za postavitev cestno prometne signalizacije skladno z določili pravilnika o prometni signalizaciji in opremi na javnih cestah (Uradni list RS št. 46/00), v roku 30 dni po uveljavitvi te odredbe. Mikrolokacija in vrsta postavitve cestno prometne signalizacije se določi na terenskem ogledu, na katerem sodelujejo predstavniki upravljavca, vzdrževalca in policije.
6. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o ureditvi cestnega prometa na območju Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 5/92, 4/93).
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 343-40/02
Ajdovščina, dne 6. junija 2002.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

AAA Zlata odličnost