Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002

Kazalo

2709. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Območja gradu in gradu Bizeljsko za kulturni spomenik državnega pomena, stran 5726.

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi Območja gradu in gradu Bizeljsko za kulturni spomenik državnega pomena
1. člen
V odloku o razglasitvi Območja gradu in gradu Bizeljsko za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
“3. člen
Spomenik Območje gradu Bizeljsko obsega zemljišča, parcelne številke: *22, *23/1, *23/2, 1203/1, 122, 123, 124, k.o. Orešje in *206, *208, 1148/1 (del), k.o. Kunšperk. Spomenik Grad Bizeljsko obsega zemljišča, parcelne številke: *22, 123, 124, k.o. Orešje.
Meji spomenikov sta vrisani na katastrskem načrtu v merilu 1: 2880 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Meja vplivnega območja spomenika je vrisana na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).”
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 634-03/2001-7
Ljubljana, dne 11. junija 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost