Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002

Kazalo

2708. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Območja gradu Šrajbarski turn za kulturni spomenik državnega pomena, stran 5726.

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi Območja gradu Šrajbarski turn za kulturni spomenik državnega pomena
1. člen
V odloku o razglasitvi Območja gradu Šrajbarski turn za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
“3. člen
Spomenik Območje gradu Šrajbarski turn obsega zemljišča, parcelne številke: *267/1, *267/2, *267/3, *268, 2377/2, 2379/2, 3112, k.o. Krško, *95, 1245/1 (del), 947, 948, 951, k.o. Leskovec in *319, 2313/5, 2313/51, 2313/6, 2313/7, 2313/8, k.o. Ravne. Spomenik Grad Šrajbarski turn obsega zemljišče, parcelna številka: *95, k.o. Leskovec. Spomenik Mavzolej Anastazija Gruena obsega zemljišče, parcelna številka: *319, k.o. Ravne.
Meji obeh spomenikov sta vrisani na katastrskem načrtu v merilu 1: 2880 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Meja vplivnega območja spomenika je vrisana na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).”
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 634-03/2001-7
Ljubljana, dne 11. junija 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost