Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002

Kazalo

2707. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Gradu in parka Turnišče za kulturni spomenik državnega pomena, stran 5725.

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi Gradu in parka Turnišče za kulturni spomenik državnega pomena
1. člen
V odloku o razglasitvi Gradu in parka Turnišče za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
“3. člen
Spomenik Park gradu Turnišče (EŠD 7930) obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3302 (del), 3307/1, 3307/2, 3307/3, 3307/4, vse k.o. Ptuj.
Spomenik Grad Turnišče (EŠD 792) obsega stavbo na zemljišču s parcelno številko 3050 k.o. Ptuj.
Meji obeh spomenikov sta vrisani na katastrskem načrtu v merilu 1: 1000 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).
Vplivno območje Parka gradu Turnišče so vse odprte in grajene površine v oddaljenosti 100 m od zarisane meje parka ter območja v širši okolici, na katerih bi bili postavljeni objekti ali zasajene kulture, ki bi s svojo velikostjo, obliko ali funkcijo lahko negativno vplivali na zaščitene elemente spomenika.“
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 634-03/2001-7
Ljubljana, dne 11. junija 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost