Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002

Kazalo

2706. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi območja gradu Turjak za kulturni spomenik državnega pomena, stran 5725.

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi območja gradu Turjak za kulturni spomenik državnega pomena
1. člen
V odloku o razglasitvi območja gradu Turjak za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
“3. člen
Spomenik Območje Gradu Turjak obsega zemljišča, parcelne številke: *1, *39, *4, *5, 4002/2 (del), 4035, 4056, 4065 (del), 41, 43, 44, 47, 51, 55/1, 55/2, 59/1 (del), 59/2, 59/3, 60, 62, 63, 64/1, 64/2, 65/1, 74/1, 80/2, 82, 83/1, 83/2, 83/3, 83/5, 91, 93, vse k.o. Turjak. Spomenik Grad Turjak obsega zemljišča, parcelne številke: *1, *4, *5, 44, 47, 51, 55/1 (del), 55/2, k.o. Turjak.
Meji spomenikov sta vrisani na katastrskem načrtu v merilu 1: 2880 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).
Vplivno območje spomenikov obsega vse površine radialno v razdalji 300 metrov od območja gradu ter območja v širši okolici, na katerih bi bili postavljeni objekti ali zasajene kulture, ki bi s svojo namembnostjo, obliko ali velikostjo lahko negativno vplivali na zaščitene elemente spomenika.”
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 634-03/2001-7
Ljubljana, dne 11. junija 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost