Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002

Kazalo

2705. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Starokrščanske krstilnice v Celju za kulturni spomenik državnega pomena, stran 5724.

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi Starokrščanske krstilnice v Celju za kulturni spomenik državnega pomena
1. člen
V odloku o razglasitvi Starokrščanske krstilnice v Celju za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
“3. člen
Spomenik stoji na zemljišču s parcelno številko 2232, k. o. Celje.
Meja spomenika je vrisana na katastrskem načrtu v merilu 1: 1000 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).
Vplivno območje spomenika obsega hišo Gubčeva 6, predvsem njen kletni del in sosednje območje starega celjskega mestnega jedra, ki je bilo zgrajeno na ruševinah antične Celeje ter obsega starokrščansko sakralno celoto, ki je poleg krstilnice imela obe baziliki z začetka 5. stoletja na prostoru sedanje pošte.“
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 634-03/2001-7
Ljubljana, dne 11. junija 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost