Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002

Kazalo

2704. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Vrta ob vili Ferrari v Štanjelu za kulturni spomenik državnega pomena, stran 5724.

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi Vrta ob vili Ferrari v Štanjelu za kulturni spomenik državnega pomena
1. člen
V odloku o razglasitvi Vrta ob vili Ferrari v Štanjelu za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
“3. člen
Spomenik obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 1/4, 1/5, 1/6, 10, 1035, 1105, 13/1, 13/2, 16, 17 (del), 20, 29/2 (del), 33, 34, 35/1, 36/1 (del), 40 (del), 41/39, 58, 6, 7, 8, 9/1, 9/2 (del), 974, 978, vse k. o. Štanjel.
Meja spomenika je vrisana na katastrskem načrtu v merilu 1: 2880 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).
Vplivno območje spomenika obsega območja v razdalji 300 m od zarisane meje spomenika in v razdalji 400 m od spodnje ograje vrta ter robna območja Štanjela in Kobdilja, v katerih bi bili postavljeni objekti ali zasajene kulture, ki bi s svojo velikostjo, obliko in funkcijo lahko negativno vplivali na zaščitene funkcionalne in vizualne elemente spomenika.“
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 634-03/2001-7
Ljubljana, dne 11. junija 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost