Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002

Kazalo

2703. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi parka in gradu Viltuš za kulturni spomenik državnega pomena, stran 5724.

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi parka in gradu Viltuš za kulturni spomenik državnega pomena
1. člen
V odloku o razglasitvi parka in gradu Viltuš za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
“3. člen
Spomenik Park gradu Viltuš obsega zemljišča s parcelnimi številkami: *1, *4, 1234/2, 1234/3, 1235/1 (del), 1256/3 (del), 148/1, 148/10, 148/7, 148/8, 148/9, 162, 163, 166/1, 166/2, 167, 168/1, 168/2, 170, 171, 172, 173, 205, 206, vse k.o. Spodnji Slemen. Spomenik Grad Viltuš obsega zemljišče s parcelnimi številkami: *1, 1234/2, 1234/3, 1235/1 (del), 166/2, 167, 168/1, 168/2, 170, 171, 172, 173, 205, 206, vse k.o. Spodnji Slemen.
Meji spomenikov sta vrisani na katastrskem načrtu v merilu 1: 2880 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Meja vplivnega območja spomenikov je vrisana na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).“
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 634-03/2001-7
Ljubljana, dne 11. junija 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost