Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002

Kazalo

2702. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Gradu Jama za kulturni spomenik državnega pomena, stran 5723.

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi Gradu Jama za kulturni spomenik državnega pomena
1. člen
V odloku o razglasitvi Gradu Jama za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
“3. člen
Spomenik Predjama – Grad Jama obsega zemljišča s parcelnimi številkami: *102, *103, *90/2, *92/1, *92/2, *93, *94/1, *94/2, *94/3, *95, *96, *97, *98, 1582/2 (del), 1582/3, 1582/87, 1582/88, 1807, 1808, 1809/1, 1809/2, 1809/3, 1809/4, 1810, 1811, 1812/1, 1812/2, 1813/1, 1813/2, 1813/3, 1814, 1881/1, 1881/2, 1882, 1883/1, 2288/1 (del), 2288/2, 2288/4, 2288/5, 2306 (del), 2310 (del), vse k.o. Bukovje. Spomenik Cerkev Žalostne Matere Božje obsega zemljišče s parcelno številko *93, k.o. Bukovje.
Meji obeh spomenikov sta vrisani na katastrskem načrtu v merilu 1: 1000 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).
Vplivno območje obeh spomenikov obsega vse območje skalne stene, podzemne jame za in pod gradom ter območja v razdalji 100 m od oboda gradu, radialno območje 30 m okoli cerkve in območja v širši okolici, na katerih bi bili postavljeni objekti ali načrtovane dejavnosti, ki bi s svojo funkcijo, obliko ali velikostjo lahko negativno vplivali na zaščitene elemente spomenika.“
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 634-03/2001-7
Ljubljana, dne 11. junija 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost