Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002

Kazalo

2701. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Gradu in parka v Slovenski Bistrici za kulturni spomenik državnega pomena, stran 5723.

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi Gradu in parka v Slovenski Bistrici za kulturni spomenik državnega pomena
1. člen
V odloku o razglasitvi Gradu in parka v Slovenski Bistrici za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
“3. člen
Spomenik Park gradu v Slovenski Bistrici obsega območje parcel s številkami: 2489 (del), 700 (del), 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 709, 711/1, 711/2, 712, 713 (del), 714, 715, 716, 717, 718, 722/1, 722/2, 723, 724, 726, 727, 728, 729, 730, 732, 733, 737, 738, 739/1, 739/2, 739/3, 740/1, 740/2, 741, vse k.o. Slovenska Bistrica.
Grad v Slovenski Bistrici obsega območje parcel s številkami: 641, 642, 643, 644/1, 644/2, 644/3, 645, 646, vse k.o. Slovenska Bistrica.
Meji obeh spomenikov sta določeni na digitalnem katastrskem načrtu v izvornem merilu 1:1000 z dne 28. 11. 2001 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).
Vplivno območje spomenikov obsega območja v razdalji 50 m od zarisane meje grajskega parka in robna območja, na katerih bi bili postavljeni objekti, ki bi s svojo namembnostjo, obliko ali velikostjo lahko negativno vplivali na zaščitene funkcionalne in vizualne elemente posameznega spomenika.“
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 634-03/2001-7
Ljubljana, dne 11. junija 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost