Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002

Kazalo

2700. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi samostana na Sartorijevi 9 v Kopru za kulturni spomenik državnega pomena, stran 5722.

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi samostana na Sartorijevi 9 v Kopru za kulturni spomenik državnega pomena
1. člen
V odloku o razglasitvi samostana na Sartorijevi 9 v Kopru za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
“3. člen
Spomenik obsega zemljišča, parcelne številke: 803, 804/1, 805, k.o. Koper.
Meja spomenika je vrisana na katastrskem načrtu v merilu 1: 500 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).
Vplivno območje spomenika obsega območje samostanskega kompleksa v širši okolici, na katerem bi načrtovali uporabo ali objekte, ki bi s svojo velikostjo, obliko ali funkcijo lahko negativno vplivali na zaščitene funkcionalne in vizualne lastnosti spomenika.“
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 634-03/2001-7
Ljubljana, dne 11. junija 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost