Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002

Kazalo

2698. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi območja gradu Socerb za kulturni spomenik državnega pomena, stran 5722.

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi območja gradu Socerb za kulturni spomenik državnega pomena
1. člen
V odloku o razglasitvi območja gradu Socerb za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
“3. člen
Spomenik Območje gradu Socerb obsega zemljišča s parcelnimi številkami: *135, 1150/10, 1150/16, 1150/18, 1151/1, 1151/2, 1152, 1153, 1155, 1156, 1159, vse k. o. Socerb. Spomenik Grad Socerb stoji na zemljišču s parcelno številko: *135, k. o. Socerb.
Meji spomenikov sta vrisani na katastrskem načrtu v merilu 1: 2880 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).
Vplivno območje spomenikov obsega območje, oddaljeno 300 m od zarisane meje območja gradu, in ves kraški rob, ki bi s svojo spremenjeno obliko ter namembnostjo lahko negativno vplivala na zaščitene funkcionalne in vizualne sestavine spomenika.“
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 634-03/2001-7
Ljubljana, dne 11. junija 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost