Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002

Kazalo

2697. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Območja gradu in Gradu Gradac za kulturni spomenik državnega pomena, stran 5721.

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi Območja gradu in Gradu Gradac za kulturni spomenik državnega pomena
1. člen
V odloku o razglasitvi Območja gradu in Gradu Gradac za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
“3. člen
Spomenik Območje gradu Gradac obsega zemljišča s parcelnimi številkami: *1/1, *1/2, *1/26, *1/3, *1/4, *1/5, *1/6, *1/7, *162/1, *162/2, 1115, 1116/1, 1116/2, 1125/3, 1125/4, 1126, 1127, 1130, 1132, 1133, 2072, vse k. o. Gradac. Spomenik Grad Gradac stoji na zemljišču s parcelnima številkama: *1/1, 1125/4, obe k. o. Gradac.
Meji spomenikov sta vrisani na katastrskem načrtu v merilu 1: 2880 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Meja vplivnega območja spomenikov je vrisana na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).“
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 634-03/2001-7
Ljubljana, dne 11. junija 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost