Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002

Kazalo

2696. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Območja gradu Otočec za kulturni spomenik državnega pomena, stran 5721.

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi Območja gradu Otočec za kulturni spomenik državnega pomena
1. člen
V odloku o razglasitvi Območja gradu Otočec za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
“3. člen
Spomenik Območje gradu Otočec (EŠD 8759) obsega zemljišča s parcelnimi številkami: *30, 1106, 1226/2 (del), 397, 398, 399, 403, 404, 405/1, 407/1, 418/1, vse k.o. Šentpeter in 3627 k.o. Brusnice. Spomenik Grad Otočec (EŠD 505) obsega parcelo številka *30, k.o. Šentpeter.
Meji spomenikov sta vrisani na katastrskem načrtu v merilu 1: 2880 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Meja vplivnega območja spomenikov je vrisana na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).“
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 634-03/2001-7
Ljubljana, dne 11. junija 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost