Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002

Kazalo

2695. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Gradu Negova za kulturni spomenik državnega pomena, stran 5720.

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi Gradu Negova za kulturni spomenik državnega pomena
1. člen
V odloku o razglasitvi Gradu Negova za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
“3. člen
Spomenik obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 1190/5, 1190/6, 1190/7, 1190/8, 1191/1, 1191/2, 1191/3, 1191/4, 1192, 1193, 1194/1, 1194/3 (del), 1194/4, 1195, 1196, 1197, 1199, 1200, vse k. o. Negova.
Meja spomenika je vrisana na katastrskem načrtu v merilu 1: 2880 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).
Vplivno območje spomenika obsega območje, oddaljeno 300 m od obstoječih obodnih zidov gradu ter vsa robna območja v širši okolici gradu, na katerih bi načrtovali objekte ali uporabo, ki bi s svojo velikostjo, obliko ali funkcijo lahko negativno vplivali na zaščitene funkcionalne in vizualne elemente spomenika.“
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 634-03/2001-7
Ljubljana, dne 11. junija 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost