Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002

Kazalo

2694. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi bolnišnice Jelendol za kulturni spomenik državnega pomena, stran 5720.

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi bolnišnice Jelendol za kulturni spomenik državnega pomena
1. člen
V odloku o razglasitvi bolnišnice Jelendol za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
“3. člen
Spomenik Kočevski Rog – Partizanska bolnišnica Jelendol (EŠD 272) obsega zemljišča, parcelne številke: 1434 (del), 1611/1 (del), k.o. Podstenice. Spomenik Kočevski Rog – Grobišče partizanske bolnišnice Jelendol (EŠD 4222) obsega zemljišče, parcelna številka 1611/1 (del), k.o. Podstenice. Spomenik Kočevski Rog – Grobišče na Pogorelcu (EŠD 4224) obsega zemljišče, parcelna številka 1370 (del), k.o. Podstenice.
Meje spomenikov so vrisane na katastrskem načrtu v merilu 1: 5760 in 1: 2880 ter na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Izvirnike načrtov, ki so sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).
Vplivno območje spomenikov obsega gozdni oddelek 31 B in 39 B v gozdnogospodarski enoti Poljane, vrtačo z grobovi pri Pogorelcu v razdalji 50 m od spomenikov ter območja v širši okolici, na katerih bi bili postavljeni objekti, ki bi s svojo velikostjo, obliko ali funkcijo lahko negativno vplivali na zaščitene elemente spomenikov.“
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 634-03/2001-7
Ljubljana, dne 11. junija 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost