Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002

Kazalo

2691. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi območja Gradu Pišece za kulturni spomenik državnega pomena, stran 5719.

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi območja Gradu Pišece za kulturni spomenik državnega pomena
1. člen
V odloku o razglasitvi območja Gradu Pišece za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
“3. člen
Spomenik Območje gradu Pišece obsega zemljišča, parcelne številke: *152, *153, *154, *155, 1334, 1338/1, 1338/2 (del), 1338/3 (del), 1356 (del), 408/5 (del), 408/6, 408/7, 408/8 (del), 409/1, 409/2, 410/1, 410/2, vse k.o. Pavlova vas. Spomenik Grad Pišece obsega zemljišče s parcelno številko *152, k.o. Pavlova vas.
Meji spomenikov sta vrisani na katastrskem načrtu v merilu 1: 2880 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Meja vplivnega območja spomenikov je vrisana na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).”
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 634-03/2001-7
Ljubljana, dne 11. junija 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost