Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2002 z dne 21. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2002 z dne 21. 6. 2002

Kazalo

2681. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine Vipava, stran 5690.

Na podlagi 20. in 22. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 in 70/95) in na podlagi 16. člena statuta Občine Vipava (Uradno glasilo, št. 4/99 in 3/02) je Občinski svet občine Vipava na 34. redni seji dne 6. 6. 2002 sprejel
O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine Vipava
1. člen
Za volitve članov Občinskega sveta občine Vipava v letu 2002 se določijo tri volilne enote, v katerih se voli skupno sedemnajst članov občinskega sveta.
2. člen
Volilne enote so naslednje:
– PRVA VOLILNA ENOTA, ki obsega območje Krajevne skupnosti Vipava in območje Krajevne skupnosti Gradišče pri Vipavi.
V tej volilni enoti se voli šest članov občinskega sveta.
– DRUGA VOLILNA ENOTA, ki obsega območja: KS Vrhpolje, KS Slap, KS Lože-Manče, KS Erzelj in KS Goče.
V tej volilni enoti se voli šest članov občinskega sveta.
– TRETJA VOLILNA ENOTA, ki obsega območja KS Podraga, KS Podnanos in KS Lozice.
V tej volilni enoti se voli pet članov občinskega sveta.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Z dnem začetka veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine Vipava (Uradno glasilo, št. 13/98).
Št. 00607-1/02
Vipava, dne 6. junija 2002.
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes, dr. vet. med. l. r.

AAA Zlata odličnost