Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2002 z dne 21. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2002 z dne 21. 6. 2002

Kazalo

2676. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb meje zazidalnega načrta Blokovne zazidave Mislinja 86, stran 5665.

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 71/93 in 44/97), 31. člena statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo in 115/00) in sklepa Občinskega sveta občine Mislinja z dne 5. 6. 2002 je župan dne 14. 6. 2002 izdal
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga sprememb meje zazidalnega načrta Blokovne zazidave Mislinja 86
(Uradni list SRS, št. 11/87)
1. člen
Javno se razgrne predlog sprememb meje zazidalnega načrta Blokovne zazidave Mislinja 86, ki ga je izdelal ARH DEKO, d.o.o., Slovenj Gradec.
2. člen
Predlog iz 1. člena tega sklepa bo razgrnjen v sejni sobi Občine Mislinja, Šolska cesta 34, Mislinja, 30 dni od objave sklepa v Uradnem listu RS, v delovnem času občinskega urada.
3. člen
V času javne razgrnitve lahko zainteresirani vpišejo svoje predloge in pripombe k predlogu spremembe meje zazidalnega načrta v knjigo pripomb, ki bo na mestu javne razgrnitve ali pa jih pismeno posredujejo Občini Mislinja.
V času javne razgrnitve predloga sprememb meje zazidalnega načrta Blokovne zazidave Mislinja 86 bo občinski urad organiziral javno obravnavo dne 3. 7. 2002 med 12. in 16. uro v sejni sobi Občine Mislinja, Šolska cesta 34, Mislinja.
Rok za pripombe in predloge poteče trideseti dan od dneva objave tega sklepa.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 35005-0001/2002
Mislinja, dne 14. junija 2002.
Župan
Občine Mislinja
Mirko Grešovnik l. r.

AAA Zlata odličnost