Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2002 z dne 21. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2002 z dne 21. 6. 2002

Kazalo

2674. Sklep o javni razgrnitvi - osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986 - 2000 in družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986 - 1990, ki se nanašajo za območje Termoelektrarne Brestanica; - osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu območja Termoelektrarne Brestanica in - osnutka odloka o zazidalnem načrtu "območje poslovnega kompleksa za gradbeno dejavnost" na Drnovem, stran 5664.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselji in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95, 44/97 in 9/01), zakona o planiranju in urejanju prostora v predhodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90 in 85/00) in na podlagi 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) ter odločbe US RS 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 68/98 in 59/99) ter 35. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) župan Občine Krško, dne 18. 6. 2002 izdaja
S K L E P
o javni razgrnitvi – osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986–1990, ki se nanašajo za območje Termoelektrarne Brestanica; – osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu območja Termoelektrarne Brestanica in – osnutka odloka o zazidalnem načrtu “območje poslovnega kompleksa za gradbeno dejavnost“ na Drnovem
I
Javno se razgrne:
– osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986–1990, ki se nanašajo za območje Termoelektrarne Brestanica;
– osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu območja Termoelektrarne Brestanica in
– osnutek odloka o zazidalnem načrtu “območje poslovnega kompleksa za gradbeno dejavnost“ na Drnovem.
II
Dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih Občine Krško, CKŽ 14, – Oddelek za urejanje prostora, varstvo okolja in premoženjsko – pravne zadeve in prostorih Krajevne skupnosti Brestanica ter Krajevne skupnosti Krško polje. Javna razgrnitev bo trajala najmanj 30 dni od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
III
V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti in le-te posredujejo Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja Občine Krško, CKŽ 14.
IV
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava v Krajevni skupnosti Brestanica in Krajevni skupnosti Krško polje.
V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-3/2002-O 503
1/15-352-15/98
Krško, dne 18. junija 2002.
Župan
Občine Krško
Franci Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost