Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2002 z dne 21. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2002 z dne 21. 6. 2002

Kazalo

2666. Sklep o neodplačnem prenosu stavbnih zemljišč v k. o. Celje in k. o. Spodnja Hudinja v Celju na Republiko Slovenijo, stran 5661.

Na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) je Mestni svet mestne občine Celje na 34. seji dne 30. 5. 2002 sprejel
S K L E P
o neodplačnem prenosu stavbnih zemljišč v k. o. Celje in k. o. Spodnja Hudinja v Celju na Republiko Slovenijo
I
Dovoli se vknjižba lastninske pravice na zemljišču:
-----------------------------------------------------------------
parc. št.  kultura      površina m2   vl. št.   k.o.
-----------------------------------------------------------------
344/4    cesta javno dobro    217     1443   Celje
-----------------------------------------------------------------
na ime Mestne občine Celje do celote, s čimer odpade zakonska prepoved pravnega prometa.
II
Mestni svet mestne občine Celje daje soglasje, da se zemljišča:
----------------------------------------------------------------------
parc. št.  kultura      površina m2  vl. št.       k.o.
----------------------------------------------------------------------
344/4    cesta           217   1443       Celje
1690/4    travnik (v naravi: pot)  17   1370  Spodnja Hudinja
1690/5    pot             7   1370  Spodnja Hudinja
1690/6    travnik (v naravi: pot)   3   1370  Spodnja Hudinja
----------------------------------------------------------------------
skupaj: 244 m2, neodplačno prenesejo na Republiko Slovenijo zaradi gradnje rekonstrukcije Mariborske ceste v Celju – III. etapa in dovoli vknjižba lastninske pravice v korist Republike Slovenije.
III
Mestni svet mestne občine Celje daje soglasje, da se zemljišča:
----------------------------------------------------------------------
parc. št. kultura       površina m2  vl. št.       k.o.
----------------------------------------------------------------------
1563/4   cesta            786   1494  Spodnja Hudinja
1689/2   cesta           2485   1370  Spodnja Hudinja
1691/7   dvorišče (v naravi: pot)  126   1370  Spodnja Hudinja
1688/5   dvorišče (v naravi: cesta)  67    788  Spodnja Hudinja
1688/6   cesta           1591    788  Spodnja Hudinja
----------------------------------------------------------------------
skupaj 5.055 m2, neodplačno prenesejo na Republiko Slovenijo in dovoli vknjižba lastninske pravice v korist Republike Slovenije. Prenos navedenih zemljišč je potreben zaradi ureditve zemljiškoknjižnega stanja v skladu z zakonom o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in z uredbo o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, 33/98, 48/99, 102/99, 69/00, 79/00, 97/00, 62/01 in 82/01).
IV
Mestni svet mestne občine Celje daje soglasje, da DARS, d.d, kot investitor izgradnje rekonstrukcije Mariborske ceste v Celju – III. etapa, zemljišče:
-----------------------------------------------------------------
parc. št.  kultura    površina m2    vl. št.    k.o.
-----------------------------------------------------------------
410/2    cesta        1.949      1443    Celje
-----------------------------------------------------------------
začasno uporabi z dovoljenjem pravice gradnje v skladu s projektno-tehnično dokumentacijo, za čas enega leta od začetka izvajanja gradbenih del.
Lastninsko stanje na tem zemljišču ostane nespremenjeno.
V
Mestni svet mestne občine Celje pooblašča župana Mestne občine Celje za podpis pogodbe o prenosu nepremičnin, s katero dovoljuje, da se nepremičnine iz II. in III. točke neodplačno prenesejo na Republiko Slovenijo ter se dovoljuje gradnja na zemljišču iz IV. točke tega sklepa.
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46404-00024/2001
Celje, dne 30. maja 2002.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost